آنلاین هستیم...

مشتاق و منتظر گفتگو ...

برای شروع گفتگو اطلاعات زیر را وارد نمایید و منتظر شروع گفتگو بمانید.

وارد کردن ایمیل و شماره تماس اختیاری میباشد.


در گوگل حرفه ای جستجو کنید قسمت اول

در گوگل حرفه ای جستجو کنید: قسمت اول

ترفند خط فاصله -

اگر بخواهید کلمه‌ای خاص در نتایج جستجوی گوگل نباشد، باید یک خط تیره قبل از آن کلمه قرار دهید.
به‌طور مثال می‌خواهید نتایج جستجوی عبارت “طراحی وبسایت با بهسافت” جستجو کنیم ولی میخواهیم در نتایج جستجو کلمه شیراز نباشد، عبارت زیر را در گوگل جستجو میکنیم:
طراحی وبسایت با بهسافت -شیراز


22 فروردین 1398 
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر