آنلاین هستیم...

مشتاق و منتظر گفتگو ...

برای شروع گفتگو اطلاعات زیر را وارد نمایید و منتظر شروع گفتگو بمانید.

وارد کردن ایمیل و شماره تماس اختیاری میباشد.


ویدیو های تد: چرا فناوری باید همکار ما باشد!

برای بقا در این بازار رقابتی حساس، ما نیازمند به استفاده از فناوری ها هستیم.

بسیاری از شرکت ها، کسب و کارها کوچک و بزرگ هستند، که تصمیمات خوبی در استفاده از فناوری میگیرند ولی به نتیجه مطلوب نمیرسند و نمیتوانند انتظارات خود را برطرف کنند.

بر اساس تحقیق 25 درصد از سرمایه گذاری های ما در فناوری های جدید دستاورد بزرگی ندارند یا هرگز استفاده نمیشوند.

گاهی انتظارات ما از فناوری زیاد است ولی غیر منطقی نیست.

یک تحقیق در آمریکا نشان میدهد که امروزه برای انجام 70درصد از کارها نیاز به حداقل مهارت های دیجیتالی نیاز دارد.

کسب و کارهایی که از فناوری استفاده میکنند، کارمندان خود را به یادگیری و استفاده از فناوری تشویق میکنند، رشد بالاتری نسب به بقیه دارند.

بازار رقابتی شدید، افزایش سرعت پیشرفت فناوری و دنیا، ما را به سمت همکاری با فناوری و استفاده از آنها سوق میدهد. به عبارتی دیگر برای بقا در این بازار نیاز به استفاده از فناوری هستیم.


19 فروردین 1398 
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر