آنلاین هستیم...

مشتاق و منتظر گفتگو ...

برای شروع گفتگو اطلاعات زیر را وارد نمایید و منتظر شروع گفتگو بمانید.

وارد کردن ایمیل و شماره تماس اختیاری میباشد.


وب سایت چیست؟

به صورت خلاصه میتوان گفت: وب سایت مجموعه ای از صفحه ها هستند، که مربوط به یک مکان خاصی میباشند که در فضای اینترنت قرار دارند و در آنها اطلاعات مختلفی مانند: متن، عکس، فیلم، انواع فایل ها، لینک ها و… وجود دارد که برای ایجاد ارتباط با کاربر های اینترنتی در ظاهری گرافیکی کنار هم قرار داده میشوند.

3 مرداد 1398 
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر